KULTÚRÉLET KFT. ÁLTATLÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Miért készült ezt a tájékoztató?

KultúrÉlet Kft. (5741 Kétegyháza, Széchenyi u.46, adószám: 24203647-1-04) (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.kulturelet.hu  honlapján elérhető webáruháza és szálláshely üzemeltetése, valamint rendezvényeihez kapcsolódó regisztráció során, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Szolgáltató fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

 

Milyen alapon történik az érintettek személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok a webáruház, a szálláshely üzemeltetője, valamint rendezvény szervezője által csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre. Ezek a célok és jogalapok a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában kerülnek bemutatásra.

Ki kezeli a személyes adatait?

A személyes adatait a Szolgáltató, illetve utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozó/k kezeli/k.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk:

5741 Kétegyháza, Széchenyi utca 46.

e-mail címünk:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webcímünk:

www.kulturelet.hu

Telefonszámunk:

+3630/411-8693

 

Milyen külső segítség igénybevételére kerül sor a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatokat Szolgáltató többnyire a www.kulturelet.hu honlapon kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, melyik adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?” kategóriájában teheti ezt meg.

 

Milyen elveket tart fontosnak Szolgáltató a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor.

A www.kulturelet.hu honlap üzemeltetése során csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor és a megadott, személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelem fordítására kerül sor a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Szolgáltató felel.
Azok a kifejezések, a melyek jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

 

Milyen jogai vannak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti a személyes adatainak helyesbítését:

Amennyiben személyes adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, bármikor kérheti (a személyes adatok kezelésének ideje alatt) azok módosítását. Ezt az igényét bármelyik fent megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

Kérheti személyes adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti a személyes adatai törlését.

A kérésére - kérelmének kézhezvételét követő egy hónapon belül - írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) választ kap. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem kerül teljesítésre a kérése, akkor az elutasításra kerül, természetesen annak ténybeli és jogi indokainak közlése mellett.

A személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha kezelésük jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt elrendelte.

Személyes adatai zárolásra kerülnek, amennyiben ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet személyes adati kezelésével kapcsolatban:

Az adatkezelés időtartama alatt jogosult a fent megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a honlap üzemeltetése során kezelt személyes adatairól, valamint az adatkezelés jellemzőiről különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

 

Az Ön tájékoztatása a kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesítésre kerül.

Folyó évben ingyenesen egyszer kérhet ugyanarra az adatkörre tájékoztatást.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a kérés célját, jogalapját és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen:

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után Szolgáltató a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.

A tiltakozást a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül közölheti.

A tiltakozás beérkezésétől a lehető leghamarabb döntés születik és a kérése megválaszolásra kerül. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

 

Jogorvoslati lehetőségei:

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Web: http://naih.hu

 

Tájékoztatom, hogy a www.kulturelet.hu honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött! 

 

A WWW.KULTURELET.HU WEBÁRUHÁZ SÜTI (COOKIE) ÉS TECHNIKAI ADATOK HASZNÁLATÁVALKAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA 

A cookie-król:  

A www.kulturelet.hu honlap a látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

 

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenekés lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k :

 

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.  A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegben utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A webáruház böngészése, a szálláshely szolgáltatás, és rendezvényre történő regisztráció során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

 

A WWW.KULTURELET.HU WEBÁRUHÁZRA, SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSRA, RENDEZVÉNYRE SAJÁT FIÓK REGISZTRÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ  EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

Önnek lehetősége van a „Fiókom” menüpont kiválasztásával és az ott megjelölt személyes adatai megadásával a honlapon saját fiók létrehozására, amely fiókba történő regisztráláskor és a fiókon belüli funkciók biztosítása során a Szolgáltató az Ön e-mail címét, a fiókba való belépéshez szükséges jelszavát, számlázási címét, szállítási címét, nevét (vezetéknév, keresztnév), valamint a legutóbbi rendeléseire vonatkozó adatokat kezeli.

 

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy a saját fiókból, mint vezérlőpultból a legutóbbi rendelések megtekinthetőek, továbbá a szállítási és a számlázási címek, valamint a jelszó és a felhasználói fiók részletei szerkeszthetők legyenek.

Tájékoztatom, hogy a regisztráció során megadott, vagy annak során megismerhető e-mail címe, továbbá a neve a rendeléssel összefüggésben kapcsolattartás céljából is kezelésre kerül.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Szolgáltató fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a saját fiók szolgáltatás megszűntetése időpontjáig tart.

 

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati. 

 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A létrehozott saját fiók kezelésével összefüggésben adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

 

A WWW.KULTURELET.HU WEBÁRUHÁZBÓL TÖRTÉNŐ TERMÉK MEGRENDELÉSÉVEL,  SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSSAL, RENDEZVÉNNYEL ÖSSZEFFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruházból történő termék/ek megrendelése során, a Szolgáltató az Ön által kiválasztott termékfajtáját, annak összegét, mennyiségét, a szállítás költségét, továbbá a számlázási- és szállítási címe adatait,  szálláshelyre történő foglalásának adatait, rendezvényre történő regisztrációjának/jelentkezésének adatait (keresztnév, vezetéknév, nem, születési adatok,  ország/ megye/ irányítószám/ város/ utca név/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezését, telefonszámát, e-mail címét, a megjegyzésében szereplő személyes adatait), valamint a fizetési módot és a rendelés számát, mint személyes adatait kezeli. 

Amennyiben a szerződésből eredő elállási jogával él, ennek gyakorlása során a bankszámla száma és a számlavezető pénzintézet neve, mint személyes adatok kezelésére is sor kerül.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a webáruházból megrendelt termékek rögzítése és a megrendelés beazonosítása, a szálláshelyre történő foglalásának rögzítése, rendezvényre történő regisztrációja/jelentkezése rögzítése, valamint a megrendeléshez/ foglaláshoz /regisztrációhoz/- jelentkezéshez kötődő jogok gyakorlása és kötelezettségek szerződésszerű teljesítése, továbbá a szerződésből eredő elállási jog gyakorlása során a vételár/foglalási díj/ regisztrációs díj/ jelentkezési díj/ egyéb fizetendő összeg Ön részére történő átutalása.

Tájékoztatom, hogy a megrendelés során megadott e-mail címe, illetve telefonszáma, továbbá a neve a szerződés teljesítéséig kapcsolattartás céljából is kezelésre kerül.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés, a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, a szerződés (megrendelés, szállás igénybevétel, rendezvényen való részvétel) teljesítéséhez szükséges.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Szolgáltató fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama legkésőbb a szerződéssel kapcsolatos jogi igények érvényesíthetőségének időpontjáig (5 év) tart.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A megrendeléssel összefüggésben adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

 

A WWW.KULTURELET.HU WEBÁRUHÁZ TERMÉKSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A Szolgáltató a webáruházból megrendelt termék/ek szállítása érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a szállítási címét (ország/ irányítószám/ megye/ város/ utca/ házszám/ lakosztály-amennyiben van megnevezése), telefonszámát, e-mail címét, továbbá a rendelési jegyzetben megadott személyes adatait, valamint a szállítási költséget és a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, illetve az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli. 

 

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

A szállítással összefüggő személyes adatai kezelésének célja, hogy a megrendelt terméket a Szolgáltató vagy az általa megbízott futárcég az Ön részére eljuttassa, valamint ennek során a szállítás körülményeit Önnel egyeztetni tudja.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján a Szolgáltatót terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Szolgáltató vagy az általa esetileg megbízott alkalmazottja, továbbá a szállítással megbízott futárcég fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megrendelt áru szállítási címre történő eljuttatása időpontjáig tart.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül/het sor?

 GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., mint adatfeldolgozó:

 

A megrendelt áruk szállításával Szolgáltató megbízhatja a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-ét, mint adatfeldolgozót (H-2351 Alsónémedi, Európa u. 2., Cégjegyzékszám: 13-09-111755, Adószám: 12369410-2-44, Közösségi adószám: HU12369410, honlap cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) aki az áru szállítási címre történő eljuttatása érdekében kezeli az alábbi személyes adatait.

Adatfeldolgozó a szállítás érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév, nem, születési adatok), a szállítási címét (ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), telefonszámát, továbbá a szállítási költséget és a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, illetve az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli. 

Adatfeldolgozó honlapjának címe:  https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó:

Amennyiben szükséges, Szolgáltató további szállítót is megbízhat az áruk szállításával. Ennek során a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatfeldolgozó (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463, Adóigazgatási szám: 10901232-2-44, honlap cím: www.posta.hu) is kezeli a szállítás érdekében az alábbi személyes adatait.

Adatfeldolgozó a szállítás érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév, nem, születési adatok), a szállítási címét (ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), telefonszámát, továbbá a szállítási költséget és a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, illetve az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli. 

Adatfeldolgozó honlapjának címe:  https://www.posta.hu/ 

 

A WWW.KULTURELET.HU SZÁLLÁS FOGLALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A Szolgáltató a szálláshelyre történő foglalás kezelésének érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a címét (ország/ irányítószám/ megye/ város/ utca/ házszám/ lakosztály-amennyiben van megnevezése), telefonszámát, e-mail címét, továbbá a foglalási megrendelőben, megjegyzésben megadott személyes adatait, valamint az Önnel érkezők létszámára, és korára vonatkozó adatait, a foglalás költségét, illetve a foglalás  Ön által megadott időtartamát kezeli. 

 

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

A szállással összefüggő személyes adatai kezelésének célja, hogy az Ön által jelzett időpontra a Szolgáltató a foglalás körülményeit szükség esetén Önnel egyeztetni tudja.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján a Szolgáltatót terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Szolgáltató vagy az általa esetileg megbízott alkalmazottja fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

 

A WWW.KULTURELET.HU RENDEZVÉNYRE REGISZTRÁLÁSSAL/ JELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A Szolgáltató a rendezvényre regisztrálás/jelentkezés kezelésének érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév, nemét, születési adatait, címét (ország/ irányítószám/ megye/ város/ utca/ házszám/ lakosztály-amennyiben van megnevezése), telefonszámát, e-mail címét, továbbá a regisztrálás/jelentkezés megrendelőben, megjegyzésben megadott személyes adatait, a regisztrálás/jelentkezés költségét,  illetve az Ön által megadott adatokat kezeli. 

 

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

A rendezvényre regisztrálással/jelentkezéssel összefüggő személyes adatai kezelésének célja, hogy Önnek névre szóló emléklap kerüljön kiállításra, Önt a Szolgáltató díjazási- és nyeremény kategóriákba sorolhassa, valamint a rendezvény körülményeit Önnel egyeztetni tudja, és a jövőben termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban Ön felé tájékoztatást adhasson.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján a Szolgáltatót terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Szolgáltató vagy az általa esetileg megbízott alkalmazottja fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati. 

 

A WWW.KULTURELETHU WEBÁRUHÁZ, SZÁLLÁS, RENDEZVÉNY SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruházon keresztül történő termék megrendelésével, szálláshelyre történő foglalásával, rendezvényre történő regisztrációjával/jelentkezésével összefüggő számla kiállítása és a Szolgáltatóra vonatkozó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében Szolgáltató az Ön nevét (vezetéknév és keresztnév, nem, születési adatok), számlázási címét (ország/ megye/ irányítószám/ város/ utca/ házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét, a fizetendő összeget és a vásárlás/ a számlakiállítás időpontját, továbbá a számla kiállítása érdekében ─ kapcsolattartásra szolgáló adatként ─ a telefonszámát és az e-mail címét, mint személyes adatait kezeli.

 

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja a számla kiállításához szükséges személyes adatok esetében a megvásárolt termékről, igénybe vett szállásról, rendezvényen való részvételről szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és a Szolgáltatót terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.

A számla kiállítása során - kapcsolattartás érdekében - kezelt személyes adatok kezelésének célja a számlázással összefüggő körülmények Önnel történő egyeztetése.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A számla kiállítása esetén Szolgáltatót számviteli bizonylat kiállítási kötelezettség terheli, ezért az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), mint a GDPR 6.cikk (1) c) pontján alapuló jogi kötelezettség teljesítése lesz. 

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Szolgáltató, a könyvelő, illetve az informatikai feladatot ellátó személy fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A számla kiállítása iránti kérelem vonatkozásában, illetve a kapcsolattartás érdekében megadott önkéntes hozzájárulás esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követő – a Szolgáltatót terhelő - számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezése esetén az adatok megőrzési ideje az Sztv.-ben foglalt 8 év. 

 

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Az adatkezelési tevékenység során Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

 

Bordán Károlyné könyvelő, mint adatfeldolgozó:

A könyveléssel összefüggő feladatokkal Szolgáltató Bordán Károlyné könyvelőt (1157 Budapest, Páskom park 25. 2.em. 12.), mint adatfeldolgozót bízza meg, aki az alábbi személyes adatait kezeli adatfeldolgozási tevékenysége keretében.

Adatfeldolgozó az Ön nevét (vezetéknév és keresztnév, nem, születési adatok), számlázási címét (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét/ a fizetendő összeget és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, mint személyes adatait kezeli.

Adatfeldolgozó az alábbi csatornákon keresztül érhető el:

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06-30-709-36-19 vagy 06-1-307-54-32

 

 

Rakusz János egyéni vállalkozó, mint adatfeldolgozó:

Az informatikai megoldásokkal összefüggő feladatokat Szolgáltató Rakusz János egyéni vállalkozó (5600 Békéscsaba, Vigasz u. 1.), mint adatfeldolgozót bízza meg, aki az alábbi személyes adatait kezeli adatfeldolgozási tevékenysége keretében.

Adatfeldolgozó az Önnevét (vezetéknév és keresztnév,nem, születési adatok), számlázási címét(ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét/ a fizetendő összeget és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, mint személyes adatait kezeli.

Adatfeldolgozó az alábbi csatornákon keresztül érhető el:

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06-30-749-1217

 

A web-áruház tárhelyszolgáltatója a MAXER Hosting Kft. (székhely: 9024 Győr, Répce u. 24. e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., T: (+36) 1 257 9913). A tárhelyszolgáltató mint adatfeldolgozó személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései a MAXER Hosting Kft. általános szerződési feltételeiben ’Adatvédelmi szabályzat’ címszó alatt olvashatóak: https://maxer.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html 

A WWW.KULTURELET.HU WEBÁRUHÁZ, SZÁLLÁS, RENDEZVÉNY KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruház üzemeltetésével és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő kérdése esetén Szolgáltató az Ön nevét, nemét, születési adatait, e-mail címét, telefonszámát, valamint az Ön által közölt üzenetben szereplő személyes adatait kezeli. 

Tájékoztatom, amennyiben postai úton (levélben) veszi fel Szolgáltatóval a kapcsolatot, úgy megkeresésében adjon meg a fentiek közül valamelyik elérhetőségi adatot annak érdekében, hogy a feltett kérdése megválaszolásra kerüljön, tekintettel arra, hogy kizárólag a fenti csatornák valamelyikén keresztül van mód a válaszadásra. 

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy a megkeresések/kérdések esetén a kérdező beazonosításra és a kérdés rögzítésre kerüljön annak érdekében, hogy a Szolgáltató felvehesse Önnel a kapcsolatot és a feltett kérdéseire választ adhasson.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Szolgáltató az adatokat az Ön hozzájárulása visszavonásáig kezeli, ennek hiányában legkésőbb azonban az Önnel való kapcsolatfelvételig, illetve a megkeresésében foglaltak megválaszolásáig.

Tájékoztatom, hogy azonos témában feltett kérdés és az arra megadott válasz egy üzenetváltásnak minősül, amely azt követően törlésre kerül.

Tájékoztatom továbbá, hogy az e-mailben feltett kérdései 2 munkanapon belül megválaszolásra kerülnek.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A kapcsolatfelvétellel, mint adatkezelési tevékenységgel összefüggésben nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére.

Honlapunkon cookie-kat használunk, amik segítenek a legjobb szolgáltatások nyújtásában. Részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban.